v případě zájmu volejte
+420 602 537 043

Dieselové motor generátory

Měníme se na ČEB Energie s.r.o.

 

Motorgenerátory

             Spustili jsme nové webové stránky

 

Zlon_zdroj_2

Naše firma zajišťuje servis a údržbu motorgenerátorů.
Dle jednotlivých typů provedeme:

  • výměnu olejových náplní včetně olej.filtrů
  • náplní chladícího systému
  • vzduchových a vodních filtrů
  • kontrolu motorů jako je těsnost
  • odkalení a vyčištění palivových nádrží
  • kontrola a seřízení generátorů
  • kontrola a nastavení řídících systémů automatiky
  • kontrola a dotažení el.spojů, kabelů a ukostření
  • kontrola a měření akumulátorů, tělesa předehřevu atp.

Po dokončení servisu a údržby obdrží objednatel protokol o ročním ( půlročním ) servisu požárně bezpečnostního zařízení MTG, dle Vyhlášky 246/2001 a norem souvisejících např.ČSN 33 2000-5-56.

1.Dle Vyhlášky 246/2001 a norem souvisejících např.ČSN 33 2000-5-56,ČSN 33 1500, atd.patří záložní zdroje (motorgenerátory ), jako druh požárně bezpečnostního zařízení.        Na tomto zařízení se musí provádět dle $ 7,odstavce(3) – provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení, které se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkouškou, kontrole, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených výše uvedenou vyhláškou a pravidelných revizí dle ČSN 33 1500 atd.

2.Dále dle $ 7,odstavce(4) - kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným – právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací  jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce nebo jiná dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

 

Zlon_zdroje_1    Zlon_zdroj_1    Zlon_zdroj

© 2012 www.elektrorevizebures.cz • info@elektrorevizebures.cz • tel: +420 602 537 043 • webdesign GLIPS • login