v případě zájmu volejte
+420 602 537 043

Trafostanice – transformační stanice

Měníme se na ČEB Energie s.r.o.

 

Výstavba, revize a rekonstrukce trafostanic

             Spustili jsme nové webové stránky

 

trafoZajišťuje kompletní dodávku kioskových, zděných a sloupových trafostanic.

Navrhneme nejvhodnější řešení, zajistíme projektovou přípravu a vyřídíme veškeré formální náležitostí. Výstavbu trafostanice zajistíme včetně dodávky a montáže technologie a kabelové přípojky VN.

Provedeme revizi a uvedeme trafostanici do provozu. Samozřejmostí jezáruční i pozáruční servis transformačních stanic.

 

Sloupové trafostanice

Sloupové  trafostanice jsou nejlevnějším typem trafostanic. Jsou vhodné pro zapojení na volné vedení mimo zástavbu.

Největší výhodou sloupových trafostanic je nízká pořizovací cena a rychlá výstavba, naopak nevýhodou jsou omezené možnosti v osazení technologickými zařízeními, přímé vystavení technologie povětrnostním vlivům, bezpečnostní a ekologická rizika. Trafostanice sloupové vyžadují častější a tím i nákladnější servis.

 

 

Kioskové trafostanice

Trafostanice Kioskové jsou vhodné pro zařazení do distribučních sítí rozvodných závodů pro napájení  např. – výrobních závodů, průmyslových zón, obytných lokalit, i pro vyvedení výkonu z různých zdrojů el. energie (fotovoltaických elektráren, větrných, malých vodních elektráren).

Kioskové trafostanice jsou nejmodernějším typem trafostanic. Technologická zařízení jsou umístěna v betonovém nebo plechovém kiosku. Díky tomu mají vynikající provozní vlastnosti, ekonomické, bezpečnostní, ekologické i architektonické parametry. Rychlá výstavba, nízké provozní náklady – téměř žádná údržba, bezpečnost, ekologie. Kiosková trafostanice, díky suché výstavbě umožňují výstavbu i v zimních měsících. Kiosková trafostanice je bezpečná – veškerá technologie je uzavřena uvnitř, nemůže tak dojít v případě havárie k ohrožení osob v okolí transformační stanice.

Dodávku  Kioskových  trafostanic zajišťujeme od firmy EEIKA Brno a firmy DOFA, spol. s r.o.

 

 

Zděné trafostanice

Zděné trafostanice jsou jedním ze základních druhů trafostanic. Výhodou zděných trafostanic je možnost osazení libovolným množstvím technologie, variabilita a bezpečnostní hledisko. Nevýhodou je délka výstavby a omezená doba realizace s ohledem na roční období.

Z konstrukčního hlediska je lze rozdělit na samostatně stojící a vestavěné. Samostatně stojící zděné trafostanice tvoří samostatný objekt a slouží pouze účelu transformace elektrické energie. Vestavěné trafostanice jsou součástí většího stavebního celku, jako například výrobní haly, administrativní budovy nebo sportovní haly.

Zděné trafostanice mají zpravidla vnitřní obsluhu, transformátory, VN a NN technologie jsou přístupny zvenčí dveřmi. Vnitřní uspořádání je dáno typem trafostanice, technologií a zejména u vestavěných trafostanic prostorovými dispozicemi objektu. Zděné trafostanice mohou být osazeny libovolným množstvím transformátorů. Standardně jsou osazovány transformátory do jednotlivého výkonu 1000 kVA, Lze použít olejové i suché transformátory.

© 2012 www.elektrorevizebures.cz • info@elektrorevizebures.cz • tel: +420 602 537 043 • webdesign GLIPS • login